Dr Gemma Morgan

Uwch-ddarlithydd, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513283

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd mewn Troseddeg yw Gemma. Mae'n arbenigo mewn adsefydlu troseddwyr, ymatal, cyfiawnder ieuenctid a gwerthusiadau ymatebol. Hyd yma, mae ymchwil Gemma wedi archwilio'r broses o weithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar draws gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru. Mae ei gwaith wedi'i gyhoeddi yng nghyfnodolyn Criminology & Criminal Justice. Ar hyn o bryd mae Gemma yn werthuswr allanol ar gyfer prosiect a ariennir gan y Loteri – The Include Hub. Mae hi hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae Gemma yn gymrawd ymchwil gyrfa gynnar rhwydwaith ymchwil rhyngwladol y sector gwirfoddol cyfiawnder troseddol (https://www.crimvol.org) ac yn aelod academaidd o Hwb Doeth; grŵp o ymchwilwyr ac ymarferwyr ar gyfer Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru

Mae Gemma hefyd yn aelod o Weithgor Cymdeithas Troseddeg Ewrop ar Sancsiynau a Mesurau Cymunedol a Chydweithrediad Ymchwilwyr ar gyfer Datblygu Goruchwyliaeth Troseddwyr yn Effeithiol (CREDOS - http://www.credos.online).

Meysydd Arbenigedd

  • Adsefydlu troseddwyr
  • Ymatal
  • Cyfiawnder ieuenctid
  • Troseddu ieuenctid
  • Sgiliau goruchwylio
  • Ymchwil gwerthuso