Swansea Bay Campus
Dr Fahad Ibrahim

Dr Fahad Ibrahim

Darlithydd mewn Marchnata, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606736

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Fahad ag Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe fel Darlithydd ym mis Medi 2019. Cyn ymuno â’r Ysgol Reolaeth, bu’n Gymrawd Addysgu mewn Marchnata yn Ysgol Fusnes Birmingham, Prifysgol Birmingham, lle dysgodd Farchnata Rhyngwladol, Ymddygiad Defnyddwyr, Rheoli Brand Strategol, Dulliau Ymchwil a goruchwylio nifer o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Cwblhaodd ei PhD mewn Rheolaeth (2019) o Ysgol Fusnes Prifysgol Hull gydag ysgoloriaeth prifysgol. Datblygodd ei ymchwil doethurol fframwaith cysyniadol ar gyfer gwella’r dealltwriaeth o berthnasoedd ffactorau macro sefydliadol ar fabwysiadu arferion iechyd a diogelwch galwedigaethol yn niwydiant dillad parod Bangladesh. Cyn dechrau ar ei daith ddoethurol, bu’n gweithio fel rheolwr datblygu strategaeth yn y diwydiant marchnata a chreadigol ym Mangladesh am sawl blwyddyn, ac mae hynny wedi’i helpu i gynnwys profiad o ddiwydiant yn ei addysgu. Oherwydd ei gefndir academaidd a phroffesiynol, mae diddordebau ymchwil Fahad ym meysydd marchnata a rheoli. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn dulliau methodolegol meintiol. Mae Fahad yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). Ers ymuno â’r Ysgol Reolaeth, mae wedi dysgu cyrsiau ym maes marchnata i fyfyrwyr ar wahanol lefelau. Mae ei ddiddordebau addysgu penodol ym maes marchnata strategol a marchnata gwasanaethau.

Meysydd Arbenigedd

 • Ymddygiad Defnyddwyr
 • Marchnata Gwasanaethau
 • Marchnata Digidol
 • Theori Sefydliadol
 • Busnes Rhyngwladol
 • Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
 • Ymrwymiad Rheolwyr
 • Cysylltiadau â Chyflogeion

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Marchnata Gwasanaethau
 • Strategaeth Farchnata
 • Ymddygiad Defnyddwyr
 • Cyfathrebu ar gyfer Marchnata
 • Marchnata Rhyngwladol
 • Goruchwylio Traethawd Hir