Dr Fabio Caraffini

Athro Cyswllt, Computer Science
317
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae ymchwil Dr Fabio Caraffini yn cynnwys deallusrwydd cyfrifiadol sylfaenol a chymhwysol gyda phwyslais cryf ar hewristeg ar gyfer optimeiddio.
Mae ganddo PhD mewn Technoleg Gwybodaeth Fathemategol (Prifysgol Jyväskylä, y Ffindir, 2016) a Chyfrifiadureg (Prifysgol De Montfort, DU, 2014) a derbyniodd BSc mewn Peirianneg Drydanol ac MSc mewn Peirianneg Delegyfathrebu o Brifysgol Perugia (yr Eidal) yn 2008 a 2011.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfrifiadura Esblygol
  • Algorithm Memetig Optimeiddio Hewristaidd a Hyperhewristaidd
  • Esblygiad Gwahaniaethol
  • Optimeiddio Heidio Gronynnau
  • Ymddygiad Algorithmau
  • Deallusrwydd Cyfrifiadol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rydw i'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
Cyn ymuno â'r Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe, dyluniais ac addysgais fodiwlau lefel 4 megis 'Calcwlws I' a 'Dadansoddi Mathemategol' yn ogystal â modiwlau lefel 7 megis
'Optimeiddio Deallusrwydd Cyfrifiadol'

Ymchwil Prif Wobrau