bay campus location
Dr Emily Bacon

Dr Emily Bacon

Darlithydd mewn Busnes, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

211
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Emily Bacon yn Gyswllt Ôl-ddoethurol a leolir yn yr Ysgol Reolaeth. Canolbwyntiodd ei hymchwil PhD ar yr amodau ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth yn llwyddiannus o fewn ecosystemau arloesi. Mae wedi cyhoeddi ar lwyddiant trosglwyddo gwybodaeth o fewn partneriaethau ecosystem a pherthnasoedd cystadleuol-gydweithredol (“coopetitive”) mewn cyfnodolion academaidd rhyngwladol enwog gan ddefnyddio techneg dadansoddol fsQCA. Mae Emily wedi mynychu cynadleddau academaidd blaenllaw i ledaenu ei hymchwil. Derbyniodd ei chyflwyniad diweddar i gynhadledd INEKA (2019) wobr ar gyfer Rhagolygon Technolegol a Newid Cymdeithasol. Gyda chefndir ym maes addysgu, mae hi ar hyn o bryd yn dysgu yn yr Ysgol Reolaeth ar lefel Israddedig a gradd Meistr.

Meysydd Arbenigedd

  • Arloesi agored
  • Ecosystemau busnes ac arloesi
  • Cystadleuaeth cydweithredol (“Coopetition”)
  • FsQCA
  • Trosglwyddo gwybodaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig ac Ôl-raddedig – e-Fusnes ac e-Fasnach, rheoli pobl a gweithrediadau, rheoli systemau gwybodaeth, dulliau ymchwil.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau