Dr Caroline Jones

Athro Cyswllt, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604249

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

044
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Ymunodd Caroline â Phrifysgol Abertawe yn 2017 ar ôl sawl blwyddyn ym Mhrifysgol Southampton. Mae ei diddordebau ymchwil mewn Cyfraith Teulu a Chyfraith Gofal Iechyd.

Mae gan Caroline ddiddordeb penodol ym mhrosesau llunio'r gyfraith a'i heffaith ehangach, yn enwedig yng  nghyd-destun cyfreithia mewn achosion prawf ym maes Cyfraith Gofal Iechyd. Yn ddiweddar, yn y cyd-destun hwn, mae hi wedi archwilio ymagweddau bywgraffyddol at astudio achosion prawf gyda Jonathan Montgomery (UCL). 

Yn ogystal, mae ganddi ddiddordeb yn y materion cyfreithiol sy'n deillio o ddatblygu a defnyddio systemau cefnogi penderfyniadau clinigol, ac mae hi wedi bod yn gweithio gyda Jeremy Wyatt (Southampton) a James Thornton (Nottingham Trent) ar brosiectau yn y maes hwn. 

Canolbwyntiodd ei hymchwil flaenorol ar lunio polisi cyhoeddus a dehongliadau cymdeithasol-gyfreithiol o gyfrifoldebau rhieni a charennydd. Mae ganddi ddiddordeb brwd ym materion cenhedlu drwy roddwyr, benthyg croth, clonio a rheoleiddio cenhedlu â chymorth yn fwy cyffredinol. 

Mae hi'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Gofal Iechyd
  • Cyfraith Teulu
  • Cyfrifoldeb cyfreithiol rhieni a charennydd
  • Cyfreithia mewn achosion prawf
  • Bywgraffiadau achosion
  • Rheoleiddio cenhedlu â chymorth
  • Ymddiriedaeth a systemau cefnogi penderfyniadau clinigol