Ms Casey Hopkins

Ms Casey Hopkins

Uwch-ddarlithydd, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513742

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
200A
Ail lawr
Adeilad Margam
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Casey Hopkins yn ddarlithydd yn yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.