Bay Campus image
Mr Andrew Miller

Mr Andrew Miller

Darlithydd mewn Cyllid, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg SylfaenolTrosolwg

Mae gan Andrew dros 20 mlynedd o brofiad o addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, a hynny ynghyd â chyfrifoldebau rheoli amrywiol, gan gynnwys bod yn gyfarwyddwr y rhaglen MBA a phennaeth arloesedd. Ar hyn o bryd, mae'n rhoi mewnbwn arbenigol i'r rhaglen MSc Cyfrifeg Strategol. Mae Andrew yn cyfrannu at raglen Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), gyda chyfrifoldeb addysgu myfyrwyr blwyddyn olaf sy'n astudio cynllunio busnes strategol a dadansoddi busnes. Yn ddiweddar, mae'r ddarpariaeth ACCA wedi'i chydnabod fel canolfan ragoriaeth ar ôl ennill statws 'Platinwm' gan ACCA. Mae Andrew wedi rhedeg cymwysterau'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) ers blynyddoedd lawer, gan arbenigo mewn darparu rhaglenni arweinyddiaeth weithredol i gleientiaid corfforaethol. Ar hyn o bryd, mae'n uwch fentor academaidd yn yr Ysgol Reolaeth ac mae'n aelod gweithgar o'r Pwyllgor Menter ac Arloesi.

Mae Andrew yn rhedeg practis ymgynghori gweithredol, gyda rhestr o gleientiaid corfforaethol i'w chwennych, yn amrywio ar draws sawl sector. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn iechyd, adeiladu a nano-dechnoleg, ond mae hefyd yn hapus i ymgymryd â chleientiaid o sectorau eraill, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus.

Meysydd Arbenigedd

  • Datblygu strategaethau
  • Rheoli newid strategol
  • Llywodraethu corfforaethol
  • Datblygu arweinyddiaeth
  • Rheoli perfformiad
  • Hyfforddi gweithredol
  • Rheoli prosiect
  • Twf busnesau