Dr Alberto Coccarelli

Dr Alberto Coccarelli

Darlithydd mewn Peirianneg Fiofeddygol Gyfrifiadol, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Dolenni Ymchwil

321
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Coccarelli yn beiriannydd/ymchwilydd/athro/trefnydd digwyddiadau brwdfrydig.

Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol wrth y rhyngwyneb rhwng mecanofioleg fasgwlaidd a meddygaeth silico. Mae'n defnyddio dulliau modelu gwahanol a thechnegau cyfrifiannol ar gyfer datrys ystod eang o broblemau bioffisegol-fecanyddol, yn rhychwantu o lefel celloedd i lefel cylchrediad systemig.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu Llif Rhydwelïol
  • Modelu Meinwe Amlffiseg ac Aml-raddfa
  • Trosglwyddo Bio-wres