An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Alexander Langlands

Dr Alexander Langlands

Uwch-ddarlithydd, History
120
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n archeolegydd ac yn hanesydd sy'n arbenigo yn y cyfnod canoloesol cynnar ond mae fy niddordebau yn ymestyn ar draws hanes ac archaeoleg tirwedd Prydain. Mae fy meysydd ymchwil penodol yn ymwneud â datblygiadau yn y byd Canoloesol Cynnar yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Mae gennyf ddiddordeb hefyd yn nhopograffeg trefi canoloesol cynnar a datblygiad proto-drefol o'r nawfed i'r unfed ganrif ar ddeg. Rwyf wedi datblygu dull cadarn sy'n defnyddio GIS o ddehongli tirwedd a rheoli treftadaeth ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi gweithio gyda'r Arolwg Ordnans yn archwilio dulliau o asesu cymeriad hanesyddol tirweddau a deall natur tymoroldeb tirweddau a'r data map a'r data digidol sy'n gysylltiedig â nhw.

Mae gen i dros saith mlynedd o brofiad yn gweithio fel archaeolegydd maes ar gloddiadau masnachol ac ymchwil ledled Prydain ac Ewrop. Rwyf hefyd wedi gweithio yn y cyfryngau darlledu fel cyflwynydd a chynhyrchydd ar gyfer BBC Two a Channel 4, gan gynnwys Victorian Farm, Edwardian Farm a Wartime Farm, un o'r brandiau hanes mwyaf llwyddiannus ar BBC Two, gan ddenu ffigurau gwylio rheolaidd o dros 3 miliwn ond gan gyrraedd uchafbwynt o 5.9 miliwn o wylwyr. Rwyf wedi cyd-ysgrifennu un o werthwyr gorau The Sunday Times yn y categori Clawr Caled Ffeithiol, rwyf wedi cael fy enwebu ar gyfer Gwobrau Darlledu Prydain yng nghategori'r Rhaglen Ffeithiol Orau ac wedi cyflwyno mewn cyfres BBC Two gan ennill y Wobr Dysgu ar Sgrin fawreddog a roddir gan Gyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain.

Ar hyn o bryd, rwy'n cyd-gyflwyno cyfres lwyddiannus Channel 5 Digging Up Britain's Past.

Meysydd Arbenigedd

  • Archaeoleg ganoloesol
  • Hanes tirwedd
  • Archaeoleg tirwedd
  • Cyfryngau darlledu
  • Treftadaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n awyddus i ddarparu cymysgedd cyfoethog o brofiadau addysgu yn amrywio o sesiynau darlithio a seminar traddodiadol i weithio gyda meddalwedd yn y labordy, hyfforddiant gwaith maes i safonau diwydiannol, ymweliadau ag archifdai, a theithiau maes. Rwy'n gofyn i'm myfyrwyr gyflwyno gwaith o'r safon academaidd uchaf, ond i feddwl hefyd am sut y gellir ei gyflwyno a'i fframio orau er budd y gynulleidfa ehangaf bosibl.

Prif Wobrau