Prof Alan Dix

Yr Athro Alan Dix

Cyfarwyddwr y Ffowndri Gyfrifiadol, Computer Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Alan Dix yw Cyfarwyddwr y Ffowndri Gyfrifiadurol, ac mae cenhadaeth y Ffowndri i raddau helaeth yn cyfateb i'w nodau personol ei hun: i wneud ymchwil o'r radd flaenaf sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl go iawn.  Yng ngyrfa Alan ei hun, mae hyn wedi cynnwys gwaith arloesol mewn rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron (HCI), gan gynnwys un o'r gwerslyfrau craidd yn y maes, gwaith sylfaenol ar ddulliau ffurfiol a rhyngwyneb y defnyddiwr, a'r papurau academaidd cynharaf ar ryngwynebau symudol, ar breifatrwydd ac ar ragfarn rhyw ac ethnig mewn dysgu peirianyddol.  Yn 2013 cafodd ei ethol yn aelod o Academi SIGCHI ACM, un o'r gwobrau uchaf ar gyfer ymchwil yn HCI.  Fodd bynnag, mae hefyd wedi bod yn ymwneud ag amrywiaeth eang o gymwysiadau masnachol ac anfasnachol ymarferol gan gynnwys ysbaddu amaethyddol, dylunio tanfor, technoleg addysgol, rhyngwynebau rhyngrwyd deallus, a thechnoleg ar gyfer cymunedau gwledig.  Mae ei dechnegau'n aml yn eclectig, yn enwedig ei daith gerdded mil o filltiroedd o amgylch perimedr Cymru a gyfunodd ymchwiliad technegol i dechnoleg ar yr ymylon, gydag archwilio mwy athronyddol a chelfyddydol.  Nid yw'n syndod ei fod hefyd wedi ysgrifennu ac addysgu'n academaidd ac yn ymarferol am greadigrwydd technegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron
  • Creadigrwydd technegol ac arloesedd
  • Economi ddigidol
  • Cyfiawnder Cymdeithasol
  • Dylunio cynnyrch digidol a ffisegol
  • Gogwydd algorithmig
  • Deallusrwydd Artiffisial Ystadegau
  • Dysgu peirianyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Nid yw rôl ffurfiol Alan yn cynnwys addysgu craidd.  Fodd bynnag, mae'n ddarlithydd gwadd achlysurol ar nifer o bynciau ac mae hefyd yn creu deunyddiau ar-lein fel rhan o genhadaeth ehangach i'r gymuned academaidd ac ymarferwyr.  Mae hyn yn cynnwys ei werslyfr adnabyddus ar ryngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, llyfr diweddar ar ystadegau a llyfrau ar ddylunio cynnyrch ffisegol a deallusrwydd artiffisial sydd ar y gweill.  Mae hefyd yn creu fideo a deunydd ar-lein arall ar gyfer academyddion eraill a chyrsiau ar-lein i ymarferwyr drwy'r Interaction Design Foundation gan gynnwys cwrs a ryddhawyd yn ddiweddar ar greadigrwydd technegol.

Ymchwil Prif Wobrau