Singleton Campus aerial
Amaha Senu headshot

Dr Amaha Senu

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae ymchwil Amaha Senu yn canolbwyntio ar leoedd morol i archwilio materion mudo a symudedd, diogelwch a ffiniau, diogelwch morol a llywodraethu byd-eang, a globaleiddio a throseddu. Mae ei ddiddordebau addysgu'n cynnwys troseddau gan y wladwriaeth a throseddau gan bobl rymus, globaleiddio a niwed, ymagweddau beirniadol mewn Troseddeg a dulliau ymchwil.

Ymunodd â'r Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn 2022 fel Darlithydd mewn Troseddeg. Mae'n Uwch-gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Astudio Uwch Johannesburg ac yn Gymrawd Cysylltiol yng Nghanolfan Ymchwil Ryngwladol y Morwyr.

Mae gan Amaha ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil sy'n ymwneud â’r canlynol:

  • troi mudo'n fater diogelwch ac yn drosedd
  • diogelwch a throseddu morol
  • globaleiddio a niwed/troseddu
  • preifateiddio diogelwch/rheoli troseddu
  • rheolaeth, grym/gwrthsefyll, a thrais mewn rhwydweithiau logisteg

Meysydd Arbenigedd

  • Morgludiant byd-eang
  • Globaleiddio
  • Diogelwch a throseddu morol
  • Mudo