Bay Campus image
Dr Ashraf Elbakry

Dr Ashraf Elbakry

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
237
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Ymunodd Ashraf ag Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe fel Uwch Ddarlithydd Cyfrifeg a Chyllid yn 2013. Cyn derbyn y swydd hon, bu'n gweithio mewn sawl prifysgol, yn y DU a thramor, gan gynnwys Prifysgol Huddersfield, Prifysgol Sunderland, Prifysgol Plymouth, Prifysgol Aston, Prifysgol Newcastle, Prifysgol Salford a Phrifysgol Cairo yn yr Aifft. Mae gan Ashraf brofiad helaeth o addysgu ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig ers 35 mlynedd, ac mae wedi addysgu ar gyfer cymwysterau proffesiynol ACCA a CIMA am dair blynedd yn ogystal. Mae ganddo hefyd brofiad cadarn o ddarparu cyrsiau hyfforddi Cyfrifeg a Chyllid i lawer o sefydliadau hyfforddi, gan gynnwys Alexander Brookes, Tara Engineering, Sefydliad Alkhebra (Kuwait), Royce Links (India) a Heaton Education. Ar hyn o bryd, mae hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen Tsieina.

Meysydd Arbenigedd

 • Adroddiadau ariannol
 • Safonau adroddiadau ariannol rhyngwladol
 • Marchnadoedd cyfalaf
 • Cyfrifeg rheoli
 • Rheoli costau
 • Perthnasedd gwerth gwybodaeth gyfrifeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Cyfrifeg Ariannol
 • Adroddiadau ariannol
 • Adroddiadau ariannol uwch
 • Cyfrifeg rheoli
 • Cyfrifeg rheoli uwch
 • Trethiant
Ymchwil