Dr Anthony Charles

Athro Cyswllt, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

333
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Anthony’n Athro Cysylltiol mewn Troseddeg yn yr Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfiawnder ieuenctid
  • Cyfranogiad plant wrth wneud penderfyniadau
  • Hawliau plant
  • Ymgynghori â phlant a phobl ifanc
  • Atal troseddau ieuenctid
  • Atal troseddau amlasiantaethol
  • Defnydd pobl ifanc o sylweddau
  • Troseddu ieuenctid