Arglwydd Alex Carlile

Athro Er Anrhydedd, Humanities and Social Sciences - Faculty

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295831

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Ymunodd yr Arglwydd Alexander Carlile â Phrifysgol Abertawe fel Athro Anrhydeddus y Gyfraith yn 2018. Cafodd ei addysgu yng Ngholeg Epsom, Coleg y Brenin Llundain a Gray's Inn ac mae ganddo raddau LL.B, FKC, a Graddau Anrhydeddus LL.D o brifysgolion yn y DU a Hwngari.

Mae'r Arglwydd Carlile yn arbenigwr mewn Cyfraith Weinyddol, Cyfraith ac Arfer y Senedd, Cyfraith Droseddol gan gynnwys troseddau ariannol a phob maes Polisi Cyhoeddus. Mae ganddo brofiad arbennig mewn meysydd fel Amddiffyn Troseddol, Troseddau Corfforaethol, Camymddwyn Ariannol, Disgyblaeth Broffesiynol, Estraddodi, Rheoleiddio a Hysbysiadau Coch Interpol.

Yn ystod ei yrfa, mae'r Arglwydd Carlile wedi gwneud nifer o rolau barnwrol, gan gynnwys Cofiadur, Dirprwy Farnwr yr Uchel Lys, a Chadeirydd y Tribiwnlys Apêl Cystadleuaeth. Ef oedd Llywydd y Sefydliad Diogelwch. Mae'n Gymrawd Coleg y Brenin Llundain, ac yn Gymrawd yr Ymddiriedolaeth Diwydiant a’r Senedd. Ef yw Cadeirydd Bwrdd Gorfodi Lloyd’s of London ac mae'n un o gyfarwyddwyr sefydlu’r ymgynghoriaeth risgiau gwleidyddol SC Strategy Ltd.

Mae'n Gadeirydd yr elusen genedlaethol ar gamddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl Addaction; ac yn gadeirydd cangen y DU o Fenter Hawliau Dynol y Gymanwlad.

Galwyd yr Arglwydd Carlile i'r Bar gan Gray's Inn ym 1970 ac yna daeth yn Gwnsler y Frenhines ym 1984.

Rhwng 2001 a 2011, gweithredodd fel Adolygydd Annibynnol o Ddeddfwriaeth Terfysgaeth y DU a dyfarnwyd y CBE iddo am wasanaethau i ddiogelwch gwladol.

Mae wedi ymddangos mewn llawer o achosion proffil uchel gan gynnwys amddiffyniad llwyddiannus Paul Burrell, bwtler y diweddar Dywysoges Diana, a'r twyll mwyaf a oedd yn gysylltiedig â Chyfnewidfa Metel Llundain.

Mae'r Arglwydd Carlile wedi ysgrifennu nifer o adroddiadau ar faterion gwrthderfysgaeth. Mae wedi cynnal tri adolygiad mawr sy'n gysylltiedig â diogelu plant ac mae hefyd wedi ysgrifennu adolygiad cynhwysfawr o ddiogelwch plant yn y GIG yng Nghymru o'r enw 'Peth Rhy Ddifrifol'.

Gyda rhestr hir o anrhydeddau i’w enw, mae’r Arglwydd Carlile yn cyfrannu’n aml at y cyfryngau printiedig, ac mae'n ddarlledwr mynych ar y gyfraith a diogelwch gwladol. Mae hefyd yn gyn Gomisiynydd Rhyddid Gwybodaeth.