PAM ASTUDIO SEICOLEG YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae gan ein cwrs dilysedig Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) enw da yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014: rydym yn un o ddim ond pedair adran seicoleg yn y DU i ennill sgôr 100% 4 * (y sgôr uchaf posibl) am gyrhaeddiad ac arwyddocâd ein gwaith.

Mae ein holl gyrsiau Seicoleg Israddedig wedi'u cynnwys yn rhaglen Cynnig Gwarantedig Prifysgol Abertawe.

BETH MAE EIN MYFYRWYR SEICOLEG YN MEDDWL AM EIN CWRS?

Dewch o hyd i farn ein myfyriwr Seicoleg am ein cwrs Seicoleg a'r holl wahanol opsiynau a chyfleoedd sydd ar gael i chi wrth i chi astudio gyda ni - o gyfleoedd lleoli i astudio dramor - mae ein cwrs Seicoleg wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac yn eich sbarduno ar y gyrfa rydych chi'n angerddol amdani.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o’n myfyrywr, sy’n dweud wrthym am fywyd Prifysgol a beth mae’n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

PA GYRSIAU RYDYM YN EU CYNNIG?

Darganfyddwch fwy am y cyrsiau rydyn ni'n eu cynnig isod - p'un a ydych chi eisiau astudio Anrhydedd Sengl neu Anrhydeddau ar y Cyd, rydyn ni'n cynnig ystod o gyrsiau gwerth chweil, gan agor y drws i amrywiaeth o lwybrau gyrfa anhygoel.

A YDYCH CHI’N SIARAD CYMRAEG?

Darganfod mwy am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

RHESTR DDARLLEN / ADNODDAU