Meysydd Pwnc Amrywiol: Grant Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig o Gymru

Dyddiad cau: 31 Mai 2023

Gwybodaeth Allweddol

Mae Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen yn cefnogi llawer o fyfyrwyr ôl-raddedig o Gymru bob blwyddyn i astudio am raddau Meistr neu PhD. Ar hyn o bryd, mae grantiau ar gael i dalu ffioedd dysgu, hyd at £5,000 ym mhob achos.

Cymhwyster

Caiff pob maes pwnc ei ystyried ond, i fod yn gymwys, rhaid i fyfyrwyr fodloni'r meini prawf cymhwyso. Ewch i wefan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen am ragor o fanylion.

Cyllid

Mae pob grant yn talu hyd at uchafswm o £5,000 at ffioedd dysgu.

Sut i wneud cais

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen am fanylion cymhwyso llawn a'r ffurflen gais.