Gellir cyflwyno cais ar gyfer y rhan fwyaf o'n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir gwneud cais. Mae gan rai cyrsiau broses wahanol ar gyfer gwneud cais:


Diploma mewn Ymarfer Cyfreithiol (LPC)/LLM Ymarfer Cyfreithiol a Drafftio Uwch a Diploma Graddedig yn y Gyfraith (CPE). Rhaid cyflwyno ceisiadau LLAWN AMSER drwy'r Bwrdd Derbyn Canolog (CAB).
MSc Mecaneg Gyfrifiadurol (Erasmus Mundus) Rhaid cyflwyno ceisiadau i'n sefydliad partner, Universitat Politecnica Catalunya yn Barcelona, Sbaen.
MSc Gwaith Cymdeithasol a MBBCH Meddygaeth (i Raddedigion). Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy UCAS.
• MA Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Globaleiddio (Erasmus Mundus) Rhaid cyflwyno ceisiadau i'n sefydliad partner, Prifysgol Aarhus yn Nenmarc.

Y broses gwneud cais ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig:

  • dewiswch pa gwrs yr hoffech wneud cais amdano - chwiliwch drwy ein rhestr o raglenni ôl-raddedig a addysgir
  • cadarnhewch y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs ar dudalen y cwrs neu yn y prosbectws
  • Gwnewch gais ar-lein
  • cyflwynwch eich cais, ynghyd â'r holl ddogfennaeth ategol - gweler ein 'rhestr wirio ar gyfer dogfennau' isod. Mae'n bosibl y ceir oedi wrth brosesu eich cais os na fyddwch wedi darparu'r holl ddogfennau gofynnol.
  • unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais, byddwch yn cael neges e-bost a fydd yn cynnwys eich rhif myfyriwr. Rhaid cadw hwn mewn man diogel a'i ddefnyddio mewn unrhyw ohebiaeth y byddwch yn ei hanfon atom yn y dyfodol
  • caiff eich cais ei ystyried gan y tîm dethol perthnasol. Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnom, byddwn yn cysylltu â chi
  • rydym yn ceisio gwneud penderfyniad ar eich cais cyn gynted â phosibl. Yn y rhan fwyaf o achosion, gwneir penderfyniad o fewn 9 diwrnod gwaith
  • You will receive an email when a decision has been made on your application

Dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau:

Mae gan rai Ysgolion a Cholegau ddyddiadau cau penodedig ar gyfer eu cyrsiau a addysgir, gweler tudalennau'r cyrsiau unigol am fanylion.  Anogir ymgeiswyr sy'n cyflwyno cais ar gyfer cyrsiau eraill i wneud cais erbyn 31 Gorffennaf ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi, er mwyn sicrhau bod lleoedd gwag ar gael o hyd.

Rydym yn annog myfyrwyr o bob cefndir i wneud cais ac yn eu croesawu:

Cwestiynau Cyffredin am wneud cais Ôl-raddedig