Mae'r dudalen hon yn amlinellu unrhyw newidiadau i’n rhaglenni ôl-raddedig. Mae'r dyddiad mewn cromfachau ar ddiwedd y frawddeg yn nodi pa bryd y gwnaed y newid.

2024 - Newidiadau i Raglenni

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

LLM Eiddo Deallusol ac Arloesi - mae fersiwn 3 blynedd o'r rhaglen wedi cael ei atal ac nid oed modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). Mae fersiynau amser llawn a rhan-amser (2 flynedd) yn parhau i fod ar gael.

LLM Hawliau Dynol - mae fersiwn rhan-amser 3 blynedd o'r cwrs wedi cael ei atal ac nid oes modd ymgeisio (Ebrill 2024). Mae'r graddau rhan-amser a llawn amser (2 flynedd) yn parhau i fod ar gael.

LLM Ymarfer y Gyfraith Proffesiynol - nid oedd y fersiwn rhan amser o'r rhaglen yma ar gael ers 2023, ac mae'r penderfyniad wedi ei wneud iddo beidio bod ar gael am 2024 ychwaith. Mae'r fersiwn llawn amser yn parhau i fod ar gael (Chwefror 2024).

MA Addysg - Mae'r pwynt mynediad yn Ionawr wedi cael ei dynnu'n ôl (Ebrill 2024). Mae pob fersiwn arall o'r cwrs yn parhau i fod ar gael. 

MA  Cyfathrebu, Arferion y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus - mae'r pwynt mynediad yn Ionawr wedi cael ei hatal (Ebrill 2024). Mae pob fersiwn arall o'r cwrs yn parhau i fod ar gael.

MA Gwleidyddiaeth - mae'r pwynt mynediad yn Ionawr wedi cael ei dynnu'n ôl (Ebrill 2024). Mae bob fersiwn arall dal ar gael.

MA Hanes Fodern - mae'r rhaglen wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i wneud cais i'w hastudio (Ebrill 2024). 

MA Llenyddiaeth Naratif Hynafol - mae'r rhaglen wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i wneud cais i'w hastudio (Ebrill 2024).

MA Llenyddiaeth Saesneg Cymru - mae'r rhaglen wedi cael ei hatal ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). 

MSc Cyfrifeg a Chyllid Rhyngwladol - mae'r pwynt mynediad yn Ionawr wedi cael ei dynnu'n ôl ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). Mae pob fersiwn arall o'r cwrs dal ar gael.

MSc Economeg - mae'r pwynt mynediad yn Ionawr wedi cael ei dynnu'n ôl ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). Mae pob fersiwn arall o'r cwrs dal ar gael.

MSc Rheolaeth Twristiaeth Ryngwladol - wedi cael ei atal ar gyfer mynediad yn 2024 (Chwefror 2024).

PGCert - Technoleg Cyfieithu - mae'r rhaglen wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd ymgeisio i'w hastudio (Ebrill 2024).

PGDip Ymarfer Cyfreithiol - mae'r ferswin rhan-amser o'r cwrs wedi cael ei dynnu'n ôl ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024).

PhD Cyfraith Llafur - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD Economeg Ariannol - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD Y Gyfraith - mae fersiwn Astudio Ymchwil Dramor - Cyprus o'r rhaglen wedi cael ei dynn'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio i'w astudio (Ebrill 2024).

PhD Y Gyfraith (Busnes a Chyfraith Masnachol) - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD Y Gyfraith (Cyfraith Cytundebau) - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD Macroeconomeg - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD Meicroeconomeg - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD/MPhil Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

PhD/MPhil Ystadegau - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

MSc Gofal Lliniarol a Diwedd Oes - mae'r rhaglen hon wedi cael ei hatal ac nid oes modd ymgeisio i'w hastudio (Mai 2024).

MSc Niwrowyddoniaeth Wybyddol - mae'r rhaglen hon wedi cael ei hatal ac nid oes modd ymgeisio i'w hastudio ym mis Medi 2024 (Mawrth 2024).

MSc Nyrsio Cyn Cofrestru (Iechyd Meddwl) - mae'r rhaglen wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). Mae rhaglenni Nyrsio Ôl-raddedig a Addysgir presennol eraill yn parhau i fod ar gael.

MSc Nyrsio cyn Cofrestru (Oedolion) - mae'r rhaglen wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). Mae rhaglenni Nyrsio Ôl-raddedig a Addysgir presennol eraill yn parhau i fod ar gael.

MSc Nyrsio Cyn Cofrestru (Plant) - mae'r rhaglen wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd ymgeisio bellach (Ebrill 2024). Mae rhaglenni Nyrsio Ôl-raddedig a Addysgir presennol eraill yn parhau i fod ar gael.

MSc/PGDip Ymarfer Gofal Iechyd - mae'r rhaglen hon wedi cael ei hatal ac nid oes modd ymgeisio i'w hastudio ym Medi 2024 (Mai 2024).

MSc/PGDip Ymarfer Nyrsio - mae'r rhaglen hon wedi cael ei hatal ac nid oes modd ymgeisio i'w hastudio ym Medi 2024 (Mai 2024).

Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

MA Chwaraeon, Moeseg ac Uniondeb - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu yn ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

MEng Cyfrifiadura, MEng Cyfrifiadura gyda Blwyddyn mewn Diwydiant, ac MEng Cyfrifiadura gyda Blwyddyn Dramor - mae'r rhaglenni yma wedi cael eu tynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdanynt (Ebrill 2024). 

MRes Biowyddorau - mae'r rhaglen gyda 4 teitl newydd a byddant yn dod i rym ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau ym Medi 2024 (cytunwyd ar y newid hwn yn Ebrill 2024). Dyma'r teitlau newydd: 

  • Systemau Morol a Dŵr Croyw
  • Ecoleg ac Esblygiad Ymddygiadol
  • Bioamrywiaeth ac Ecosystemau
  • Cynnyrch Naturiol ac Adnoddau Amgylcheddol

MRes Ecoleg Ddyfrol a Chadwraeth - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Gorffennaf 2024).

MRes Prosesau Stocastig: Theori a Chymhwyso - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Gorffennaf 2024).

MSc Bioleg Amgylcheddol: Cadwraeth a Rheoli Adnoddau - mae'r cwrs yn newid teitl ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau ym Medi 2024 a bydd newidiadau'n dod i rym yn syth (Ebrill 2024). Y teitl newydd yw: 

  • MSc Bioamrywiaeth a Chadwraeth Fyd-eang

MSc Data Mawr a Deallusrwydd Artiffisial o Safbwynt Defnyddwyr - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024). 

MSc Gwella Rhyngweithio Dynol a Chydweithrediadau â Systemau Data a Chudd-Wybodaeth - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Ebrill 2024).

MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol - mae teitl newydd i'r rhaglen i ymgeiswyr sy'n dechrau o Fedi 2024 ymlaen (Mawrth 2024). Y teitl newydd yw:

  •  MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy 

PhD/MPhil Cymdeithaseg ac Anthropoleg - mae'r rhaglen hon wedi cael ei thynnu'n ôl ac nid oes modd bellach i ymgeisio amdani (Gorffennaf 2024).

 

 

 

2023 - Newidiadau i Raglenni

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

EdD Addysg - nid yw bellach ar gael ac nid oes modd gwneud cais.

MA Y Clasuron - nid yw bellach ar gael.

MA Polisi Cyhoeddus (Estynedig) - nid yw bellach ar gael. 

PhD / MPhil Rwsieg - nid yw bellach ar gael ar gyfer ceisidau.

MFin Rheoli Ariannol Rhyngwladol - nid yw bellach ar gael. Sylwer nad yw hyn yn effeithio ar y fersiwn MSc o'r cwrs sydd yn parhau i fod ar gael.

MSc Rheoli (Technoleg Meddalwedd) - nid oes mynediad ar gael ar ôl Ionawr 2023.

MSc/PGDip Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid) - mae'r rhaglen yn newid ei theitl i MSc/PGDip Rheoli Uwch (Trawsnewid Iechyd ac Arloesedd) ar gyfer mynediad ym Medi 2024Noder nad yw hyn yn effeithio'r chwaer rhaglen MSc/PGDip Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Seiliedig ar Werth)

LLM Ymarfer y Gyfraith Proffesiynol - nid yw'r fersiwn rhan amser o'r rhaglen yma ar gael. Mae'r fersiwn llawn amser yn parhau i fod ar gael.

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg 

MSc Cyfathrebiadau Peirianneg - nid yw bellach ar gael.

MSc Cyfrifiadureg - Mae pwynt mynediad mis Medi o'r rhaglen ar gau i ymgeiswyr rhyngwladol newydd o ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023.

MSc Cyfrifiadureg Uwch - nid yw ar gael ar gyfer mynediad mis Ionawr yn 2024. Mae pwynt mynediad mis Medi o'r rhaglen ar gau i ymgeiswyr rhyngwladol newydd o ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023.

PhD Gwyddorau Biolegol mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cape Town - nid yw bellach ar gael. 

MSc Gwyddor Data - nid yw ar gael ar gyfer mynediad mis Ionawr yn 2024. Mae pwynt mynediad mis Medi o'r rhaglen ar gau i ymgeiswyr rhyngwladol newydd o ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023.

MSc Nanowyddoniaeth i Nanodechnoleg - nid yw bellach ar gael.

MSc Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol - nid yw ar gael am flwyddyn ac nid oes modd gwneud cais ar gyfer mynediad ym Medi 2023.

MSc Seiberddiogelwch - nid yw ar gael ar gyfer mynediad mis Ionawr yn 2024. Mae pwynt mynediad mis Medi o'r rhaglen ar gau i ymgeiswyr rhyngwladol newydd o ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023.

MSc Technoleg a Chymwysiadau Lled-ddargludyddion - nid yw bellach ar gael ar gyfer ceisiadau.

MSc Technoleg Meddalwedd Uwch - Mae pwynt mynediad mis Medi o'r rhaglen ar gau i ymgeiswyr rhyngwladol newydd o ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023.

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

PGCert Gofal Newyddenedigol Lefel Uwch - nid yw bellach ar gael ar gyfer mynediad.

MSc Astudiaethau Cydymaith Meddygol - cyfundrefn enwau newydd gyda'r teitl: MPAS Astudiaethau Cydymaith Meddygol ar waith ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2023. Mae'r rhaglen hon hefyd wedi newid strwythur ei chynnwys.

MSc Gwybodeg Iechyd, Dysgu o Bell yn St John's Research Institute, Bangalore India - nid yw'r cwrs ar gael bellach.

MSc Rheoli Cyflyrau Hirdymor a Chronig - wedi newid teitl i MSc Gofal Lliniarol a Diwedd Oes o fis Medi 2023.

MSc Gofal Lliniarol a Diwedd Oes - wedi cael ei atal ac nid yw ar gael ar hyn o bryd.

PG Dip Trallwyso Cydrannau Gwaed - nid yw ar gael ar gyfer mynediad ym mis Ionawr.

MSc/PG Dip Ymarfer Gofal Iechyd - nid yw ar gael ar gyfer mynediad ym Medi 2023.

MSc/PG Dip Ymarfer Nyrsio - nid yw ar gael ar gyfer mynediad ym Medi 2023.