Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion

Dydd Sadwrn 15 Hydref 2022 - 10:30-12:00 (BST)

Gallwch bellach gadw lle ar gyfer y Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion. Sesiwn galw heibio fer yw’r digwyddiad hwn, felly gallwch ymuno â ni unrhyw bryd rhwng 10:30 a 12:00 (BST) ddydd Sadwrn 15 Hydref 2022. Ar ddechrau’r sesiwn bydd cyflwyniad 30 munud yn darparu trosolwg byr o astudiaethau ôl-raddedig a’r cyfleoedd am gyllid sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, a byddwn yn treulio gweddill y sesiwn yn ateb eich cwestiynau’n fyw. Bydd staff o’r tîm Derbyn a’n Myfyrwyr Llysgennad ar gael i ateb eich cwestiynau. 

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

*Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr

Noson Agored i Ôl-raddedigion - Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022 rhwng 16:00 a 19:00 (GMT)

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i’r campws. Gallwch gadw lle nawr.

Campws Parc Singleton 

*Sylwer bod Cemeg ar Gampws Parc Singleton.

Campws y Bae 

Cofrestrwch nawr