Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol Fathemateg a Chyfrifiadureg

 Lleolir yr Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe yn ein Ffowndri Gyfrifiadol ragorol ar Gampws y Bae, ar ei safle trawiadol ar lan y môr. Mae'r cyfleuster o’r radd flaenaf gwerth £32.5 miliwn yn darparu'r cyfleusterau addysgu ac ymchwil o safon diweddaraf yn ogystal â chynnig lle i bartneriaid diwydiannol gydweithio â ni, profi syniadau newydd a lle i fyfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau'r byd go iawn mewn amgylchedd sy'n ysbrydoli.

Drwy ein graddau israddedig ac ôl-raddedig uchel eu parch, byddwch yn cael eich paratoi ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannu neu'n cael eich paratoi’n dda i ymgymryd â gwaith ymchwil arloesol.

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

UN CAM YMLAEN GWEMINARAU