Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol Biowyddorau, Daearyddiaeth

Gan astudio yn Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg, byddi di'n archwilio cymhlethdodau'r byd naturiol anhygoel lle rydym ni'n byw, ond hefyd sut mae popeth yn ein byd ffisegol a chymdeithasol yn fregus ac yn rhyngweithio, a sut mae effaith pobl, newidiadau cymdeithasol a newidiadau amgylcheddol yn gallu effeithio arno.

Drwy ein graddau israddedig ac ôl-raddedig sydd wedi'u dyfarnu mewn safleoedd uchel, rydym am i'n graddedigion ddod yn unigolion llawn ysbrydoliaeth a dilyn gyrfaoedd gwerthfawr neu gyfleoedd ymchwil drwy gael dealltwriaeth ddyfnach o ehangder ein cosmos a'n bydysawd cwantwm, neu drwy lywio sut i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang sydd yn ein hwynebu yn ein byd newidiol ar lefel amgylcheddol, gymdeithasegol a gwleidyddol.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn cyfrannu at nodau cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Antarctica Field Course

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

UN CAM YMLAEN GWEMINARAU