Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol Peirianneg Awyrfod,Sifil, Drydanol, Gyffredinol a Mecanyddol

Mae astudio yn yr Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil, Drydanol, Gyffredinol a Mecanyddol yn daith gyffrous lle cewch chi gyfle i archwilio egwyddorion ac elfennau peirianneg draddodiadol a modern er mwyn deall sut mae pethau'n gweithio, sut i'w gwella, datrys problemau a datblygu technoleg arloesol.

Yn yr hinsawdd bresennol ac amgylchedd heriol byd diwydiant a busnes heddiw, mae mwy a mwy o sefydliadau'n dibynnu ar beirianwyr ac arbenigwyr technegol.

General Engineering ranking

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

UN CAM YMLAEN GWEMINARAU