CYSYLLTU Â MYND YN FYD-EANG

Gall y Tîm Mynd yn Fyd-eang helpu gydag amrywiaeth o ymholiadau, p'un a ydych yn fyfyriwr, yn aelod o staff neu'n brifysgol bartner. Os ydych yn fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, yna cysylltwch â'r tîm Dod i Abertawe. Os ydych yn fyfyriwr Prifysgol Abertawe sydd â diddordeb mewn mynd dramor neu sy’n mynd dramor,  cysylltwch â'r tîm Mynd dramor.

 

 

           Cyswllt ar gyfer Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton a'r Ysgol Reolaeth

 

           Cyswllt ar gyfer Coleg y Celfyddau a’r Dyniaethau (heblaw am ieithoedd), CHHS a Pheirianneg

 

           Cyswllt ar gyfer Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (ieithoedd a chyfieithu), Yr Ysgol Feddygaeth a Gwyddoniaeth

 

           Cyswllt ar gyfer myfyrwyr cyfnewid sy’ndod i Abertawe a myfyrwyr sy’n ymweld ag Abertawe sy’n talu ffioedd 

 

  Cyswllt ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy’n ymweld â'r Brifysgol ac sy’n talu ffioedd er mwyn astudio am semester neu flwyddyn gyfan