Rhoddir cerdyn adnabod Prifysgol Abertawe, hefyd a elwir yn gerdyn Llyfrgell, i holl fyfyrwyr y Brifysgol.

Bydd eich cerdyn adnabod yn eich galluogi chi i:

  • Cofnodi’ch presenoldeb mewn darlithoedd, drwy ei sweipio
  • Benthyg deunyddiau o'r llyfrgell
  • Defnyddio'r gwasanaeth argraffu, copïo a sganio yn y llyfrgell
  • Cael mynediad i rai ystafelloedd astudio a labordai
  • Dangos pwy ydych chi mewn arholiadau Prifysgol
  • Dod yn aelod o glybiau chwaraeon a chymdeithasau
Myfyriwr yn defnyddio ei gerdyn adnabod myfyriwr i fenthyg llyfr

Sut allaf gasglu fy ngherdyn?

Os ydych chi'n fyfyriwr newydd, gallwch chi gasglu eich cerdyn ar ôl ymrestru. Yn gyntaf, bydd rhaid i chi lanlwytho llun ar gyfer eich cerdyn. Cliciwch ar yr adrannau isod am fwy o wybodaeth.

Edrych ar ôl eich cerdyn

Wedi i chi casglu eich cerdyn, byddwch yn sicr i edrych ar ei ôl! Cymerwch ofal i beidio â'i phlygu neu bwnsio tyllau ynddo, gan gall hyn achosi difrod a all rhwystro'r cerdyn rhag gweithio gyda rhai systemau.

Os ydy eich cerdyn wedi mynd ar goll neu wedi ei ddwyn, adroddwch hwn i'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer cyn gynted ag sy'n bosib.

Os oes angen amnewid eich cerdyn, ymwelwch â Desg Gwybodaeth y Llyfrgell gan ddod a phrawf adnabod ffotograffig gyda chi. Codir tal amnewid o £4.00 am gardiau coll neu sydd wedi eu difrodi.

Os oes angen cymorth arnoch ddefnyddio'ch cerdyn, neu os nad ydy eich cerdyn yn gweithio ar rhai systemau, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer a bydd yn hapus i'ch helpu.