Llety Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref y Myfyrwyr o`r tu allan preswylwyr a cheir

Mae Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn cau ym mis Mehefin 2023, ac ni fyddwch yn gallu cyflwyno ceisiadau amdano wedi hynny.

Byw Ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Gelwir Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn HSV neu 'Y Pentref'. Mae'r safle mawr hwn oddi ar y campws yn boblogaidd ymhlith myfyrwyr sy'n dymuno byw ar safle oddi ar y campws sy'n rhatach ac sy'n cynnig amgylchedd cymdeithasol. Mae'n gartref i fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf, ôl-raddedigion a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Mae Hendrefoelan yn gartref i 686 o fyfyrwyr ac fe'i lleolir mewn ardal breswyl. Mae'r Pentref o fewn pellter cerdded i siopau, tafarndai a siopau cludfwyd lleol. Mae hefyd yn cynnig golchdy ac ardaloedd barbeciw ar y safle.

Tocynnau Bws Myfyrwyr

Bydd preswylwyr ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan sydd â thenantiaeth am y cyfnod astudio llawn (o leiaf 20 wythnos) yn derbyn tocyn bws am ddim ar gyfer y cyfnod cyfan (sy'n costio £310 fel arfer). Mae gwasanaethau bws yn teithio'n rheolaidd i'r ddau gampws ac i ganol y ddinas, ac maent yn cynnig WiFi am ddim wrth deithio. Bydd y tocyn bws yn dod i ben pan ddaw'r denantiaeth i ben. Er ein bod ni'n darparu'r tocyn bws nid ydym yn gyfrifol am y gwasanaethau bws. Ddim ar gael i ymwelwyr/llety arhosiad byr.

Mae Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn cynnig parcio ceir 24 awr y dydd am hyd eich tenantiaeth, felly mae'n ddewis gwych os ydych yn bwriadu dod â char.

 

Ystafell Safonol

  • Ystafell ymolchi a rennir
  • Cegin a rennir
  • Tocyn bws am ddim gyda WiFi (contractau 13+ wythnos)
  • Parcio dros dro ar y safle i breswylwyr
  • 686 o ystafelloedd safonol, tua 7 gwely ym mhob tŷ
  • Desg, cadair, cwpwrdd dillad a silffoedd yn eich ystafell
  • Golchdy ar y safle (a gynhelir gan Undeb y Myfyrwyr)

£95 y person, yr wythnos.

Ystafell wely â chelfi yn Hendrefoelan

Rhagor O Wybodaeth Am Lety Ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan