Cyrsiau Israddedig Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol

Cyrsiau Israddedig

Mae astudio Llenyddiaeth Saesneg yn eich annog i archwilio un o’r disgyblaethau mwyaf eang, cyffrous a heriol. Mae’n meithrin sensitifrwydd at iaith ac yn ceisio ateb rhai cwestiynau ysgogol.