Darganfyddwch ein triciau a’n cyngor

Yma yn Swyddfa Recriwtio Prifysgol Abertawe, rydym o hyd yn chwilio am wybodaeth newydd i rannu gydag ysgolion er mwyn cefnogi myfyrwyr gyda’r broses Addysg Uwch yn y ffordd gorau posib. Mae ein blogiau yn ffordd wych o ddarganfod y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe, gyda chymorth i chi ar arwain eich myfyrwyr trwy’r broses UCAS.

Cadwch lygaid am flogiau misol o’n Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr Israddol, a chysylltwch â ni os hoffech chi drefnu sesiynau arbennig addysg uwch ar gyfer eich myfyrwyr ar y pynciau a soniwyd amdano.

Staff ar ford cynhadledd