Ystafelloedd Cyfarfod

meeting room image

Ystafelloedd Hyfforddi

training room

Seminar a Chynadledda Fideo

Seminar a Chynadledda Fideo

Mae gan Barc Dewi Sant amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod ar ffurf ystafell fwrdd ar gael gyda seddau o 12 i 16 o bobl. Mae'r ystafelloedd yn ddelfrydol fel cyfleusterau cyfarfod busnes neu ofod seminar. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, a chysylltiad rhyngrwyd di-wifr (wi-fi) ar gael ym mhob ystafell.

Mae gan Barc Dewi Sant ystod o ystafelloedd hyfforddi ar gael i 20 i 38 o bobl gydag amrywiaeth o drefniadau eistedd, gyda neu heb fyrddau. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, a wi-fi ar gael ym mhob ystafell. Mae'r ystafelloedd hyn hefyd yn gyfleusterau cyfarfod busnes delfrydol.

Mae gennym un ystafell seminar ar gael i 8 o bobl. Mae gliniadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd, teledu sgrin fflat, a wi-fi ar gael. Mae gennym hefyd ystafell Fideo-gynadledda HD gwbl weithredol sydd ar gael i hyd at 8 o gyfranogwyr.

Theatr Gynadledda

Theatr Gynadledda

Switiau Hyfforddiant PC

Switiau Hyfforddiant PC

Switiau Ymarfer Clinigol

Switiau Ymarfer Clinigol

Mae gan Barc Dewi Sant dair theatr ddarlithio, sy'n eistedd rhwng 50 a 71 o bobl. Mae gan y cyfleusterau y dechnoleg ddiweddaraf ac mae ganddynt nifer o nodweddion gan gynnwys cyfrifiadur â mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, ac mae wi-fi ar gael ym mhob ystafell, yn ogystal â fideo-gynadledda.

Mae'r ystafell hyfforddi PC yn gartref i 50 o gyfrifiaduron wedi'u rhwydweithio ar gyfer eich anghenion hyfforddi. Mae gan gyfrifiaduron fynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd. Mae wi-fi am ddim ar gael ym mhob ystafell.

Mae gan Barc Dewi Sant hefyd ystafell sgiliau clinigol gyda'r adnoddau diweddaraf ar gyfer y rhai sydd angen offer clinigol arbenigol.

Ystafell Iechyd a Therapïau

Ystafell Iechyd a Therapïau

Yn ddiweddar, rydym wedi agor nifer o ystafelloedd triniaethau newydd gan gynnwys plinthau, llenni gwyleidd-dra a chyfleusterau basn ymolchi. Bydd yr ystafelloedd hyn yn addas i'w llogi gan osteopathiaid, ceiropractyddion ac ymarferwyr eraill, yn ogystal â therapyddion harddwch.