Astudio Gyda Ni

Bydd ein hamrywiaeth eang o gyrsiau datblygu proffesiynol a dysgu yn y gwaith yn eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau a hyrwyddo eich gyrfa mewn gofal iechyd.

Ymarfer Uwch

Cells

Community and Primary Care

Community nurses

Addysg

Books in library

Ymarfer ar sail tystiolaeth

Clinical practitioner

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Two ladies talking

Cyrsiau byr bydwreigiaeth

Pregnant lady

Dysgu yn y gwaith

Nurse

MODIWLAU LEFEL MEISTR: YR HOLL BYNCIAU

Er mwyn sicrhau bod addysg yn hygyrch i bawb, mae'r Ysgol yn cynnig ystod eang o fodiwlau, ar draws yr holl feysydd pwnc ar lefel ôl-radd.

I weld modiwlau Lefel 7 / M sydd ar gael, ewch i'r dudalen Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir a dewis pwnc sydd o ddiddordeb i chi. Gellir astudio llawer o'r modiwlau a restrir ar gyfer y rhaglenni ôl-raddedig hyn ar wahân i'r radd.

Os hoffech wendu ymholiad am wneud un o'r modiwlau 'annibynnol' yma, cysylltwch â'n Swyddfa Derbyniadau ar study@swansea.ac.uk