PAM ASTUDIO OSTEOPATHI YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae gennym enw da rhagorol, gan ein bod yn 3 yn y DU am Feddygaeth Gyflenwol (Complete University Guide, 2023).

Wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i gofrestru i wneud cais am ymarfer ar raddio.

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys clinig osteopathig amlddisgyblaethol yn yr Academi Iechyd a Llesiant arobryn.

Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Alex, un o'n myfyrwyr, sy'n dweud wrthym y cyfan sydd i wybod am fywyd yn y Brifysgol a beth mae'n ei hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

AWGRYMIADAU DA GAN RINA, EIN MYFYRIWR OSTEOPATHI

Mae ein myfyriwr Osteopathi, Rinal, yn rhannu ei chynghorion gorau i ddarpar fyfyrwyr sydd am astudio Osteopathi ym Mhrifysgol Abertawe...

“Gall y broses o wneud cais i’r Brifysgol fod yn broses gofidus! Er hynny, un peth rydw i wedi'i ddysgu o fy mhrofiad yw bod y bobl ym Mhrifysgol Abertawe yn gyfeillgar iawn. Mae'r staff addysgu Osteopathi mor barod i helpu a byddant yno bob amser os bydd angen help arnoch chi.

“Hefyd, mwynhewch y traethau syfrdanol sydd gan Abertawe i'w cynnig!”

Rinal Osteopathy student

RHESTR DARLLEN AC ADNODDAU

YDY CHI’N SIARAD CYMRAEG?

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am astudio trwy gyfrwng Cymraeg yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.