PAM ASTUDIO OSTEOPATHI YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae gennym enw da rhagorol, gan ein bod yn 3 yn y DU am Feddygaeth Gyflenwol (Complete University Guide, 2023).

Wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i gofrestru i wneud cais am ymarfer ar raddio.

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys clinig osteopathig amlddisgyblaethol yn yr Academi Iechyd a Llesiant arobryn.

Ble gallai gradd Osteopathi yn Abertawe fynd â fi?

Mae 100% o’n myfyrwyr Osteopathi yn cael eu cyflogi mewn rôl broffesiynol neu reoli o fewn chwe mis iddyn nhw raddio (Destinations of Leavers from HE Study 2018)

Pennir eich cyflog gan nifer y cleifion a welwch, a ph'un a ydych yn sefydlu eich practis eich hun neu'n ymuno â phractis sydd eisoes wedi'i sefydlu fel partner cyswllt, ond ar gyfartaledd gallwch ddisgwyl cyflog cychwynnol o oddeutu £25,000.

AWGRYMIADAU DA GAN RINA, EIN MYFYRIWR OSTEOPATHI

Mae ein myfyriwr Osteopathi, Rinal, yn rhannu ei chynghorion gorau i ddarpar fyfyrwyr sydd am astudio Osteopathi ym Mhrifysgol Abertawe...

“Gall y broses o wneud cais i’r Brifysgol fod yn broses gofidus! Er hynny, un peth rydw i wedi'i ddysgu o fy mhrofiad yw bod y bobl ym Mhrifysgol Abertawe yn gyfeillgar iawn. Mae'r staff addysgu Osteopathi mor barod i helpu a byddant yno bob amser os bydd angen help arnoch chi.

“Hefyd, mwynhewch y traethau syfrdanol sydd gan Abertawe i'w cynnig!”

Rinal Osteopathy student

Am wybod mwy?

Mae gennym ni gymaint mwy rydyn ni eisiau ei rannu gyda chi, beth am archwilio ein tudalen cwrs Osteopathi neu archebu lle ar ein diwrnod agored nesaf.

Am Ddarganfod Mwy am Abertawe

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli i hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y GIG? Treuliwch yr amser i archwilio ein campws o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein rhith-daith, siaradwch â rhai o'n myfyrwyr cyfredol am sut brofiad yw astudio yn Abertawe a sicrhewch eich bod chi'n cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored nesaf lle gallwch, yn bersonol, brofi Abertawe, ein cymuned a'n cyrsiau.