Beth yw Fferylliaeth?

Mae ein gradd Meistr integredig pedair blynedd mewn Fferylliaeth yn adeiladu ar gryfderau'r Ysgol Feddygol, gan integreiddio gwyddoniaeth ac ymarfer i'ch paratoi i gwrdd â heriau wyneb newidiol Fferylliaeth.

Heddiw mae fferyllwyr yn gweithio gyda meddygon a nyrsys mewn lleoliad clinigol felly bydd hyfforddiant yn Abertawe yn adlewyrchu hyn. Byddwch yn elwa o'n profiad a'n harbenigedd mewn gwyddor glinigol a bywyd, ymchwil, hyfforddiant ac ymarfer, gan eich helpu i ddatblygu eich ymarfer fferyllol, gwyddoniaeth a gwybodaeth. Trwy gydol y cwrs, bydd eich astudiaethau yn adlewyrchu'r ffordd y mae Fferyllwyr yn mynd at gleifion a sut mae cleifion yn cyflwyno i Fferyllwyr, gan gyfuno dealltwriaeth wyddonol â sut mae'n cael ei gymhwyso; ‘Arfer Fferylliaeth’.

1af yn y derynas unedig ar gyfer (Complete University Guide 2022)

Beth mae Fferyllfa yn ei gwmpasu?

Cyfuna fferylliaeth dealltwriaeth wyddonol â’i gymhwysiad clinigol ‘arfer Fferylliaeth’. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr yn eu maes ar draws ystod o ymarfer gwyddonol gan gynnwys Fferylliaeth, Cemeg Fferyllol, Ffarmacoleg, Bioleg a Biocemeg, Anatomeg a Ffisioleg, Fferylliaeth Glinigol ac Ymarfer Fferylliaeth. Ynghyd â ffocws cryf ar sgiliau clinigol a chyfathrebu a thechnoleg ddigidol, byddwch yn datblygu'r rhinweddau academaidd, ymarferol a phersonol i ymarfer fferylliaeth yn gymwys a gyda hyder.

Pa yrfaoedd allai fod yn agored i mi pan fyddaf yn graddio?

Gweithia fferyllwyr mewn nifer o wahanol leoliadau gofal iechyd, gan gynnwys fferyllfeydd cymunedol, meddygfeydd teuluol ac ysbytai. Ar ôl graddio mae 98% o raddedigion fferylliaeth yn gweithio neu mewn astudiaeth bellach 6 mis ar ôl graddio

6 Uchaf Yn Y Du

Am wybod mwy?

Mae gennym gymaint mwy yr ydym am eu rhannu gyda chi, beth am ymuno â sgwrs pwnc Fferylliaeth gyda'n tîm addysgu academaidd a myfyrwyr presennol yr Ysgol Feddygol i ddarganfod mwy am astudio gyda ni.

12fed Yn Y DU Boddhad Myfyrwyr

Dolenni Cyflym