PAM ASTUDIO GWYDDOR BARAFEDDYGOL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae gennym dros 10 mlynedd o brofiad o gefnogi parafeddygon dan hyfforddiant drwy eu taith addysgol a ni yw'r unig ddarparwr Hyfforddiant Gwyddor Barafeddygol yng Nghymru.

Mae ein cwrs wedi'i gymeradwyo gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal, sy'n eich galluogi i gyflwyno cais am statws cofrestredig ar ôl cwblhau'r cwrs.

Mae ein cwrs Gwyddor Barafeddygol yn y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Gwyddoniaeth Parafeddyg (Canllaw Prifysgol Guardian 2022). Byddwch yn ymuno â phrifysgol sy'n 6ed yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr (NSS 2021) ac yn un o'r 25 o brifysgolion gorau yn y DU (Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2022).

DOD YN BARAFEDDYG - RECORDIAD O WEMINAR BYW

Wedi'i recordio'n wreiddiol ym mis Medi 2020 mae Fen Saunders-Lamb, Darlithydd a Thiwtor Derbyn, yn siarad yn angerddol am ein cwrs BSc Gwyddor Barafeddygol newydd a sut gallwch ddechrau gyrfa gyffrous a gwobrwyol fel Parafeddyg Cofrestredig.

CYFLWYNO ANTHONY...

"Mae'r cwrs yn heriol iawn ac felly y dylai fod gan fod cyfrifoldebau parafeddyg mor fawr. Serch hynny, mwynheais y ffaith bod y cwrs wedi fy estyn a'm datblygu, gan ddarparu'r sgiliau craidd sy'n angenrheidiol i wneud y swydd. Mae'n rhaid i barafeddyg da feddu ar nifer o rinweddau ac ar frig y rhestr mae'r gallu i fod yn ddigynnwrf ac ymdopi ag unrhyw sefyllfa. Sgiliau cyfathrebu ardderchog yw’r allwedd i wneud hyn... Os gallwch gyfathrebu'n glir, gallwch helpu'r rhai sydd mewn angen. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio yn Sir Benfro fel Parafeddyg ac mae gen i rôl fel Parafeddyg Amddiffyn yn Lluoedd Wrth Gefn y Fyddin."

Student Paramedic

PAM ASTUDIO YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Mae Alex, un o'n myfyrwyr yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn siarad â ni am fywyd yn y brifysgol a'i hoff bethau am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad ar gyfradd ostyngedig gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Ffonwich ein Llinell Ffôn Clirio

 

Cymorth a Chefnogaeth Clirio: 0808 175 3071

Mae gennym lefydd o hyd yn y Clirio ar gyfer mis Medi 2022. Felly os ydych wedi newid eich meddwl am y brifysgol yr ydych am astudio ynddi, heb gyflawni'r graddau yr oeddech yn eu disgwyl, wedi gwneud yn well nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, neu wedi newid eich cwrs, mae gennym leoedd ar gael i astudio yn Abertawe.

Ffoniwch ni: 0800 094 9071

RHESTRAU DARLLEN AC ADNODDAU

YDYCH CHI'N SIARAD CYMRAEG?

Dysgwch ragor am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.