KUMA robot

Yr FMRI yw Canolfan Ymchwil ddiweddaraf Abertawe, a'i nod yw trawsnewid y maes gweithgynhyrchu drwy gyfuniad unigryw o arbenigedd a chyfleusterau yn y meysydd canlynol:

(i) gweithgynhyrchu a dylunio digidol, roboteg, awtomeiddio, rheoli, dadansoddi data, deallusrwydd artiffisial, y rhyngwyneb rhwng pobl a pheiriannau a modelu cyfrifiadurol aml-raddfa

(ii) dylunio deunyddiau a dyfeisiau uwch, prototeipio a gweithgynhyrchu haen-ar-haen o’r raddfa nano i’r raddfa facro

Lleolir y sefydliad yn Adeilad Gogleddol newydd Peirianneg, a ariennir gan brosiect IMPACT gwerth £35 miliwn. Mae IMPACT yn cael ei ategu gan gyfleusterau o'r radd flaenaf yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Haen-ar-Haen Abertawey Ganolfan Nodweddu Deunyddiau Uwch a chyfleusterau eraill ar draws y Coleg. Mae cyfleusterau'r sefydliad yn darparu cyfarpar o'r radd flaenaf ynghyd â mannau cydleoli helaeth ar gyfer cydweithredwyr diwydiannol ac academaidd.

Caiff gwaith ymchwil ar y cyd â phartneriaid diwydiannol ei gefnogi'n helaeth drwy gyfranogiad yr FMRI yn nwy o Ganolfannau’r EPSRC a ariannwyd yn ddiweddar ar gyfer hyfforddiant doethurol mewn (i) Gwella Rhyngweithiadau Dynol a Chydweithrediadau â Data a Systemau a Lywir gan Ddeallusrwydd, a (iii) Chaenau Diwydiannol Gweithredol a gweithrediadau ASTUTE.

Mae'r Sefydliad hefyd yn cynnal sawl Cymrodoriaeth o bwys hefyd.

Strwythur System Optegol

Strwythur System Optegol

Strwythur system optegol a ddyluniwyd gan Thales Alenia Space i’w defnyddio yn y gofod a argraffwyd gan Abertawe ar gyfer Thales Alenia Space gan ddefnyddio Renishaw REN400.

Labordy Roboteg

Labordy Roboteg

Labordy roboteg ac ymchwil roboteg ar y cyd ar gyfer datblygu ymchwil a sgiliau wedi’u llywio gan ddiwydiant.