Croeso i Brifysgol Abertawe!

Rhoddir cerdyn adnabod Prifysgol Abertawe, hefyd a elwir yn gerdyn Llyfrgell, i holl fyfyrwyr cyfredol y Brifysgol.

Yma gallwch ddod o hyd i sut y gallwch gasglu eich cerdyn, ar gyfer beth y gellir ei defnyddio, a ble i ddod o hyd i gymorth.

Gofynnir i chi cyfeirio at y wybodaeth isod cyn mynychu lleoliadau Casglu Cardiau Adnabod.

Graffigyn glas a gwyn o gerdyn adnabod

Beth sydd angen i mi ei wneud i gasglu fy ngherdyn adnabod?

Cyfeiriwch at y rhestr wirio isod cyn casglu eich cerdyn adnabod:

  • Lanlwythwch ffotograff steil pasbort fel ein bod yn gallu argraffu eich cerdyn ymlaen llaw cyn eich ymweliad.
  • Cwblhewch gofrestru cyn mynd i gasglu eich cerdyn adnabod.
  • Gwiriwch eich lleoliad casglu ac oriau agor. Cewch hyd i fwy o wybodaeth isod.
  • Cofiwch ddod â’r pasbort wnaethoch chi ei lanlwytho, neu’r prawf adnabod a anfonoch chi i Gofnodion Myfyrwyr, gyda chi.
  • Cofiwch wisgo mwgwd i'r lleoliad casglu.

Pryd ac o ble gallaf gasglu fy ngherdyn adnabod?

Beth yw pwrpas fy ngherdyn adnabod a ble gallaf gael cymorth?