Beth yw ffarmacoleg feddygol?

Ffarmacoleg yw’r wyddor sy’n sail i’r ffordd y mae cyffuriau meddyginiaethol yn gweithio o ran iechyd a chlefydau a sut cânt eu prosesu gan ein cyrff.

Adnabyddir ffarmacoleg fel gradd israddedig hanfodol sydd ei hangen er mwyn datblygu meddyginiaethau newydd, gwella therapïau presennol a thrin cleifion.

Bydd ein gradd mewn Ffarmacoleg yn cynnwys ystod eang o bynciau sy’n sail i feddygaeth gan gynnwys: tocsicoleg, meddyginiaeth bersonol, datblygu cyffuriau, geneteg, ffisioleg, imiwnoleg a niwrowyddoniaeth.

1af yn y derynas unedig ar gyfer (Complete University Guide 2022)

PA YRFAOEDD A ALLAI FOD AR GAEL IMI AR ÔL IMI RADDIO?

Trwy ein tri maes cyflogadwyedd, bydd Ffarmacoleg Feddygol yn rhoi ichi fynediad i ystod o yrfaoedd cyffrous, gan gynnwys y byd academaidd, ymchwil ddiwydiannol, cynhyrchion fferyllol, cyfraith patent, ysgrifennu meddygol a’r diwydiannau bwyd a diodydd.

6 Uchaf Yn Y Du

Llwybrau i Feddygaeth

Mae Llwybrau i Feddygaeth yn bumed dewis delfrydol ar gyfer eich Cais UCAS gan roi’r cyfle ichi sicrhau cyfweliad gwarantedig ar gyfer ein Rhaglen Feddygaeth erbyn ichi raddio.

 

Darganfyddwch mwy - Llwybrau i Feddygaeth

SUT BROFIAD YW ASTUDIO FFARMACOLEG FEDDYGOL?

Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn canolbwyntio ar un o dri Maes Cyflogadwyedd: Ymchwil Feddygol, Menter ac Arloesi, a’r Gwyddorau Meddygol Ymarferol (ein Llwybr i Feddygaeth). Trwy deilwra’ch astudiaethau, gallwch chi weithio tuag at yr yrfa yr ydych yn ei dymuno a manteisio ar eich prosiect ymchwil flwyddyn olaf i’r eithaf.

12fed Yn Y DU Boddhad Myfyrwyr

Archwiliwch opsiynau eich cwrs ...

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am bob un o'n cyrsiau. Ar bob tudalen cwrs fe welwch wybodaeth am fodiwlau, gofynion mynediad, staff addysgu, ffioedd dysgu a sut mae ein Llwybrau i Feddygaeth yn gweithio.

Dolenni Cyflym