Diwrnodau Agored ar Gampws

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i'r campws ar gyfer ein Diwrnodau Agored yn yr Hydref lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Ein diwrnodau agored nesaf ar y campws fydd dydd Sadwrn 29ain o Hydref a dydd Sadwrn y 19eg o Dachwedd, archebwch eich lle isod.

Archebwch eich lle ar gyfer y 29ain o Hydref

Archebwch eich lle ar gyfer y 19eg o Dachwedd

Rhieni yn tynnu lluniau ar ddiwrnod graddio

Gweminar i Rieni a Gwarcheidwaid.

Er bod hwn yn amser cyffrous, gall y penderfyniad i fynd i’r brifysgol sbarduno llawer o gwestiynau a gall fod yn gyfnod heriol. Mae ein Gweminar i Rieni a Gwarcheidwaid yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a derbyn cyngor defnyddiol ar y broses addysg uwch a’r camau nesaf bydd eich plentyn yn eu cymryd dros y misoedd nesaf.

Cadwch eich lle ar ein Gweminar

Gweminar

21/09/2022

18:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Dywedodd 100% y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

Graddiodd 96% y diwrnod agored rhithwir yn 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

;">