Diwrnodau Agored ar Gampws

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i'r campws ar gyfer ein Diwrnodau Agored yn yr Hydref lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Ein diwrnodau agored nesaf ar y campws fydd dydd Sadwrn 29ain o Hydref a dydd Sadwrn y 19eg o Dachwedd, archebwch eich lle isod.

Archebwch eich lle ar gyfer y 29ain o Hydref

Archebwch eich lle ar gyfer y 19eg o Dachwedd

Diwrnod Agored SDP

Diwrnod Agored Nyrsio Gorllewin Cymru

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Gampws Parc Dewi Sant ar gyfer ein Diwrnod Agored Nyrsio yng Ngorllewin Cymru. Dewch i gwrdd â'n tiwtoriaid derbyn, tîm addysgu a myfyrwyr presennol, a darganfod mwy am astudio Nyrsio yng Nghaerfyrddin.

Cofrestrwch Yma

Diwrnod Agored

02/11/2022

14:00 - 16:30 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Dywedodd 100% y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

Graddiodd 96% y diwrnod agored rhithwir yn 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

;">