Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i grwydro'n campysau hardd, gallwch gwrdd â staff academaidd a chael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein rhaglen Diwrnod Agored hyblyg a chyffrous yn rhoi digon o gyfle i chi weld ein cyfleusterau addysgu, dewisiadau llety, cyfleusterau chwaraeon a'r ystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Mae hefyd modd i chi gael cymorth ac arweiniad ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Ydych chi eisiau holi am fywyd myfyrwyr? Siaradwch gydag un o'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd o gwmpas drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau. Holwch ni hefyd am fywyd myfyriwr Cymraeg ar y campws ac am y gefnogaeth a'r clybiau a chymdeithasau Cymraeg sydd ar gael i chi.  

Archebwch Ddiwrnod Agored

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd yn ôl i'r campws ar gyfer ein Diwrnodau Agored yn lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Ein diwrnodau agored nesaf ar y campws fydd dydd Sadwrn 25 Chwefror a dydd Sadwrn 25 Mawrth.

Archebwch eich lle nawr ar gyfer 25 Chwefror

Archebwch eich lle ar gyfer 25 Mawrth
Llysgennad myfyrwyr yn dal arwydd 'Yma i Helpu'

2023 Diwrnodau Agored

Cynhelir ein digwyddiad nesaf ar y campws ar dydd Sadwrn 17eg Mehefin. Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf
Llun o Gampws Parc Singleton
Rhieni yn tynnu lluniau ar ddiwrnod graddio

Gweminar i Rieni a Gwarcheidwaid

Er ei fod yn gyfnod cyffrous, gall penderfyniad eich plentyn i fynd i'r brifysgol arwain at lawer o gwestiynau a gall fod yn heriol. Bydd ein gweminar i rieni a gwarcheidwaid myfyrwyr blwyddyn 13 yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a derbyn cyngor defnyddiol am y broses addysg uwch.

Cadwch eich lle ar ein Gweminar

Gweminar

08/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein ffrwd cyfryngau cymdeithasol