Mae Ffair Yrfaoedd enwog Academi Cyflogadwyedd Abertawe (ACA) yn ôl ar y campws yn 2022!

Ymunwch â ni yr hydref hwn wrth i ni ddod â miloedd o fyfyrwyr a graddedigion diweddar dawnus ac uchelgeisiol ynghyd, gan eu cysylltu â chyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd y Ffair Yrfaoedd flynyddol yn dychwelyd i'r ddau gampws am y tro cyntaf. mewn dwy flynedd:

Campws Singleton - 25 Hydref, 11.30 - 15.30.

Campws y Bae - 26 Hydref, 10.30 - 14.30

Achubwch y blaen ar eich cystadleuwyr drwy recriwtio graddedigion Prifysgol Abertawe neu gynnig cyfleoedd interniaeth i'r genhedlaeth nesaf o ddoniau.

Bydd cyflogwyr yn gallu rhyngweithio â thros 2,000 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig dawnus, yn ogystal â graddedigion diweddar. Rhannwch arbenigedd eich cwmni, codwch ymwybyddiaeth o'ch brand a chwiliwch am y seren nesaf i’ch gweithlu!

Sut i gymryd rhan?

E-bostiwch ein Cydlynydd Digwyddiadau Cyflogwyr, Linda, am rhagor o wybodaeth. Neu llenwch ein ffurflen archebu isod i gadw eich lle heddiw! 

* Mae cofrestru nawr ar gau ar gyfer ein Ffair Gyrfaoedd 2022. Cysylltwch ni yn oes gennych gwestiynau.