Two University students chatting and getting off a Uni bus on Campus

Bob blwyddyn mae'r Brifysgol yn cynnal Arolwg Teithio i gasglu adborth gan staff a myfyrwyr i ddarganfod sut y gallwn wella gwasanaethau a mentrau teithio.

Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni. Rydym yn defnyddio eich adborth i wella a datblygu ein strategaethau cynaliadwyedd, lles a gwasanaeth teithio ar gyfer staff a myfyrwyr.

Mae'r adborth a gawsom gan arolygon staff a myfyrwyr yn y gorffennol wedi arwain at nifer o fentrau a gwelliannau teithio pwysig, gan gynnwys:

  • Aelodaeth am ddim o gynllun llogi beiciau Santander Cycles Abertawe
  • Cynllun bws gostyngol Clwb Teithio Corfforaethol Grŵp Cyntaf
  • Gwasanaethau bws 24 awr wedi'u cyflwyno ar y gwasanaeth 8
  • Gwell gwasanaeth bws ar y Gwasanaeth Parcio a Theithio
  • Gwell cyfleusterau parcio ar gyfer cawodydd a beiciau
  • Cynyddu terfyn y cynllun Beicio i'r Gwaith i £3k
  • Trefnir sesiynau Grŵp Defnyddwyr Beicio Staff a Myfyrwyr a Grwpiau Defnyddwyr Bysiau bob yn ail fis.

Cynnwys cysylltiedig