Gwobr Cynaliadwyedd, SWell a Digwyddiadau

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae bywyd prifysgol yn fwy nag astudio'n unig. Dyna pam mae'r Tîm Cynaliadwyedd yn gweithio'n galed i gynnig llawer o gyfleoedd gwahanol i GYMRYD RHAN gyda'n gwaith cynaliadwyedd. Drwy ddod a chymryd rhan yn ein digwyddiadau a'n gweithgareddau, byddwch yn helpu i wella ein hamgylchedd a'n credadwyaeth gymdeithasol, yn ogystal â chael cyfle i gwrdd â phobl newydd, gwella eich cyflogadwyedd a chodi eich ymwybyddiaeth o faterion mwyaf dybryd heddiw.

Gallwch ddarllen mwy am SWell, ein cynllun Cynaliadwyedd a Lles sy'n gwobrwyo staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe am gymryd camau cadarnhaol, y Wobr Cynaliadwyedd i fyfyrwyr a sut i ymuno â'n digwyddiadau isod.

An image of a group of students doing a beach clean on Swansea Bay. One girl is carrying a large rubber tyre.