RYDYM YN NEG UCHAF Y GYNGHRAIR PRIFYSGOLION PEOPLE AND PLANET, AC YN CHWARAE RÔL BWYSIG MEWN DATBLYGU CYNALIADWY YN Y RHANBARTH, YN Y DU AC YN FYD-EANG.  

Mae ein Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd (2021-2025) sy’n cydweddu â Gweledigaeth Strategol a Phwrpas y Brifysgol - yn nodi sut rydym yn gweithredu ein Polisi Cynaliadwyedd , ac yn ein hymrwymo i gamau gweithredu ar draws pedair thema allweddol:Yr Argyfwng Hinsawdd, Ein Hamgylchedd Naturiol, Ein Hamgylchedd Gwaith ac Ein Teithio.

Rydym hefyd yn cyfrannu at nodau datblygu cynaliadwy allweddol eraill:Lles ac Iechyd DynolLlesiant Cenedlaethau'r DyfodolNodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig gweithio ar y cyd â'n cymuned ymchwil i sicrhau dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb.

Cliciwch ar y lluniau isod i ddysgu am ein stori cynaliadwyedd a sut gallwch chi ein helpu i'w chreu:

Cyflwyno’r Tîm Cynaliadwyedd