YSBRYDOLI, CEFNOGI, RHOI RHYWBETH YN ÔL

Fel Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, mae gwirfoddoli eich amser, eich arbenigedd a'ch cyngor yn hynod werthfawr i fyfyrwyr presennol.

Hefyd, mae'n brofiad gwerthfawr dros ben i chi, ac yn ffordd wych o aros mewn cysylltiad â'r Brifysgol, cwrdd â phobl newydd a hybu'r gwaith rydych chi'n ei wneud.

Ble bynnag rydych chi neu faint bynnag amser sydd gennych i'w roi, mae llawer o gyfleoedd i chi gymryd rhan ac ysgogi ein myfyrwyr: