Gwneud gwahaniaeth gyda'n gilydd

Rhoi rhodd i’r Angen Mwyaf yw’r ffordd fwyaf gwerthfawr y gallwch gefnogi’r Brifysgol. Mae’r rhoddion hyn yn anghyfyngedig, sy’n golygu y gall y Brifysgol eu defnyddio yn y meysydd hynny lle mae angen cyllid fwyaf.

Os byddwch yn dewis rhoi rhodd anghyfyngedig, caiff ei chyfeirio i un o’r meysydd hynny a gefnogir gan Gronfa Abertawe. Mae’r meysydd hyn er budd ein myfyrwyr yn unig ac maent yn cynnwys Rhagoriaeth Academaidd, Profiad Myfyrwyr, Chwaraeon a Cherddoriaeth.

Diolch i chi am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth. Gallwch ddarllen rhagor isod am rai o'r prosiectau gwych yr ydych wedi'u cefnogi.

Diolch i'r Angen Mwyaf...

Bay Campus Bees

Bay Campus Bees

Mae’r grŵp ‘Bay Campus Bees’ wedi gallu adeiladu a datblygu cymuned o wenynwyr  yng nghymuned Prifysgol Abertawe. Mae'r grŵp yn cynnwys staff a myfyrwyr sy'n ymroddedig i ddysgu'r grefft o gadw gwenyn. Darllenwch fwy yma...

Amrywio amddiffynfeydd morol Abertawe

Ymaddasu'n lleol at newid yn yr hinsawdd: amrywio amddiffynfeydd morol Abertawe

Mae amddiffynfeydd morol ar hyd ein harfordir yn hanfodol i gymunedau fynd i'r afael â lefel y môr yn codi, ond ceir tystiolaeth gynyddol eu bod hefyd yn cyfrannu at fioamrywiaeth yn dirywio. Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio gydag arbenigwyr diwydiannol ar amrywiaeth o ymyriadau i fwyafu'r cyfleoedd i fflora a ffawna gytrefu amddiffynfeydd morol, heb gyfaddawdu eu prif swyddogaeth - sef amddiffyn ein cymunedau arfordirol. Gyda chymorth gan Gronfa'r Angen Mwyaf, bydd y prosiect hwn yn mynd gam ymhellach. Darllenwch fwy yma...

Atebion ar sail natur - helpu adfer o'r pandemig

Atebion ar sail natur - helpu adfer o'r pandemig

Gyda chymorth gan Gronfa'r Angen Mwyaf, mae ymchwilwyr o Adran y Biowyddorau Prifysgol Abertawe yn sefydlu prosiect ymchwil newydd i gysylltu plant ysgol â byd natur yn y byd ar ôl y pandemig. Bydd tua 700 o ddisgyblion ysgol ar draws 20 o ysgolion cynradd yn ne Cymru ac Wganda yn cymryd rhan uniongyrchol yn y prosiect. Darllenwch fwy yma...

Ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol - adsefydlu ar gyfer dioddefwyr Covid hir

Ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol - adsefydlu ar gyfer dioddefwyr Covid hir

Yn aml, bydd dioddefwyr Covid hir allan o wynt neu'n flinedig yn barhaus, o ganlyniad i wendid yn y cyhyrau resbiradu. Mae ymchwilwyr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prifysgol Abertawe yn profi a allai rhaglen hyfforddiant anadlu am wyth wythnos, a gynhelir gartref, helpu i adsefydlu dioddefwyr Covid hir.  Mae Cronfa'r Angen Mwyaf wedi galluogi'r treialon hanfodol hyn i barhau, gan dalu costau parhau i bostio'r dyfeisiau gofynnol i gyfranogwyr yr astudiaeth. Darllenwch fwy yma...