Arolwg Mawr y Cyn-fyfyrwyr

Hoffen ni ddysgu mwy amdanoch chi, ein cymuned o gyn-fyfyrwyr - beth sy'n eich ysgogi chi a sut gallwn ni ymgysylltu â chi a'ch cefnogi chi'n well. 

Fel un o raddedigion Abertawe, mae eich cysylltiad â ni am oes, ac rydym wedi ymrwymo i gryfhau'r cysylltiad hwnnw â chi.

Trwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn, byddwch chi'n helpu'r Brifysgol i ddeall anghenion ein cymuned o gyn-fyfyrwyr yn well. Sut rydych chi’n teimlo am eich perthynas â ni? Sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Brifysgol a chyn-fyfyrwyr eraill? Sut gallwn ni fod yn fwy perthnasol i chi heddiw?

Mae Arolwg Mawr y Cyn-fyfyrwyr, a gynhelir bob 5 mlynedd, yn gyfle i chi rannu eich barn â ni. Bydd eich adborth gonest yn ein helpu ni i greu profiad sydd wedi'i deilwra i'ch anghenion a'ch diddordebau chi ac yn ein helpu wrth lunio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

I ddiolch i chi am gymryd rhan, rydym yn cynnig cyfle i chi ennill bag nwyddau Prifysgol Abertawe, gan gynnwys eich set Monopoly Abertawe eich hun! 

Arolwg Mawr y Cyn-fyfyrwyr

Gallwn eich sicrhau na chaiff atebion i'r arolwg a'r manylion cyswllt a ddarperir eu rhannu y tu allan i'r Brifysgol.

Bydd Arolwg Mawr y Cyn-fyfyrwyr yn cau am 12pm ar 31 Mawrth 2023. Bydd y raffl yn cau ar yr un pryd. Caiff enillydd ei ddewis ar hap o'r holl geisiadau, a rhoddir gwybod iddo drwy e-bost cyn 30 Ebrill 2023. 

E-bostiwch ni yn alumni@abertawe.ac.uk os oes gennych chi gwestiynau am yr arolwg . Rydym bob amser yn hapus i glywed gennych chi.