Mae llawer o'n myfyrwyr yn ymuno â ni trwy Glirio, dyma eu straeon a darganfyddwch sut brofiad yw astudio yn Abertawe.

Ffyrdd eraill o ddod o hyd i fywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe

Edrychwch ar ein sianel vlogio i gael cyfrif uniongyrchol o fywyd myfyriwr sy'n byw ac astudio yn Abertawe. Eisiau gofyn cwestiynau? Beth am siarad ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr...