Eve Johnson

Mae Eve Johnson yn fyfyrwraig PhD Llenyddiaeth Saesneg (llenyddiaeth ganoloesol) ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys: ysgrifau gan fenywod y canol oesoedd, bywyd anchoritic, ysgrifau cyfriniol, Chaucer, a hagiograffeg

E-bost: Eve.Johnson@Abertawe.ac.uk

This is an image of Eve Johnson

Yr Athro Daniel G. Williams

Mae Daniel G. Williams yn Athro Llenyddiaeth Saesneg ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymraeg Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe. Ef hefyd yw cyd-gyfarwyddwr CREW (gyda Kirsti Bohata) - y Ganolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru.

Mae wedi golygu sawl llyfr ac ef yw awdur Ethnicity and Cultural Authority: From Arnold to Du Bois (2006), Black Skin, Blue Books: African American and Wales (2012) a Wales Unchained: Literature, Politics and Identity in the American Century (2015). Eleni, cyhoeddir golygiad newydd o'i gasgliad o ysgrifau Raymond Williams, Who Speaks for Wales? i nodi Canmlwyddiant geni Raymond Williams.

E-bost: Daniel.G.Williams@Abertawe.ac.uk 

This is an image of Professor Daniel G. Williams