Astudio yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

A oes gennych ddiddordeb mewn Astudiaethau Americanaidd; Hanes yr Henfyd, Canoloesol, Modern Cynnar a Modern; Naratif Hynafol neu Lenyddiaeth Saesneg; Ysgrifennu Creadigol; Cymraeg a Ieithoedd Clasurol neu Fodern; Eifftoleg; Saesneg ac Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL); Cysylltiadau Rhyngwladol; Diogelwch Rhyngwladol; Newyddiaduriaeth Ryngwladol; Datblygiad a Hawliau Dynol; Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd; y Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus; Athroniaeth; Gwleidyddiaeth ac Economeg; Gwleidyddiaeth; Polisi Cyhoeddus; Rhyfel a Chymdeithas? Ydych chi am astudio gydag ymchwilwyr arbenigol sy'n ysgolheigion o fri rhyngwladol yn eu maes? Ydych chi am astudio ger dinas, cefn gwlad a'r arfordir? Os felly, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yw'r lle i chi - edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Astudiaethau Israddedig

Rhestr ein cyrsiau israddedig

Myfyrwyr yn siarad ac astudio

Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir

Dewiswch gwrs ôl-raddedig a addysgir yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Myfyrwyr ôl-raddedig yn astudio yn yr ystafell astudio ôl-raddedig

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym yn annog myfyrwyr sy'n siarad neu'n dysgu Cymraeg

Myfyrwyr yn astudio