Tîm peirianneg arfordirol

Mae staff SEACAMS2 o fewn y tîm Peirianneg Arfordirol wedi'u lleoli yn y Campysau Bae a Singleton.

DR IAIN FAIRLEY

Dr Iain Fairley

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Asesu adnoddau ynni morol ac effaith echdynnu ynni ar systemau arfordirol; methodolegau ar gyfer arolygu arfordirol mewn rhanbarthau mega-llanw gan ddefnyddio sganwyr laser daearol a UAV ffotogrammetrig; modelu adnoddau tonnau ac effeithiau echdynnu ynni morol ar ddeinameg gwaddodion a newid morffolegol.
ANOUSKA MENDZIL

ANOUSKA MENDZIL

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Gweithio ar draws dwy thema ymchwil, tîm peirianneg a dŵr agored, cynnal ymchwil i effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol (MRE), gan gynnwys sŵn dyfeisiau yn enwedig effeithiau posibl ar famaliaid morol. Gweithredwr drone/UAV's, metelau trwm sy'n gysylltiedig â gwaddodion, cludo gwaddodion a storio, prosesau gorlifdir a dynameg, geomorffoleg, rheoli llifogydd ac risg arfordirol, rheoli amgylcheddol, GIS a fflwroleuedd X-Ray. 

Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/a.f.mendzil/
 
Google Scholar / Research Gate
Cyswllt: Anouska Mendzil

DR JOSE M. HORILLO-CARABALLO

DR JOSE M. HORILLO-CARABALLO

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Modelu amgylcheddau arfordirol ac aberoedd gyda phwyslais ar gludiant gwaddodion, ansawdd dŵr, morffodynameg ac effeithiau newid yn yr hinsawdd ar yr arfordir, rhagweld morffodynameg arfordirol ac afon hirdymor; dibynadwyedd amddiffynfeydd rhag llifogydd; dadansoddiad ystadegol o morffoleg yr arfordir; modelu stochastig o systemau traeth.