Peirianneg Awyrofod

Female student Flight Simulator

PEIRIANNEG AWYROFOD

Mae Peirianneg Awyrofod yn ddisgyblaeth gyffrous sy'n ymdrin â dylunio, adeiladu, dadansoddi a phrofi peiriannau sy'n hedfan, megis awyrennau sy'n cael eu pweru gan bropelorau ac injan jet, hofrenyddion, gleidwyr a llongau gofod. Mae'n golygu defnyddio egwyddorion gwyddonol a pheirianyddol i ddeall sut mae pethau'n gweithio, sut i'w gwella, datrys problemau a datblygu technoleg newydd.

Os ydych yn berson chwilfrydig sydd bob amser yn awyddus i ddeall sut mae pethau'n gweithio ac sydd â diddordeb mewn dylunio, mathemateg, a defnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg i lansio pethau i'r awyr ac i'r gofod, yna mae Peirianneg Awyrofod yn ddelfrydol i chi. 

Yma yn Abertawe, rydym yn canolbwyntio ar addysgu myfyrwyr sut i ddylunio cerbydau awyrofod, gan ddechrau o ddarn o bapur gwag. Rydym yn wahanol i'r rhai sy'n cystadlu â ni gan ein bod yn arwain y ffordd yn fyd-eang mewn Dulliau Cyfrifiadol a Pheirianneg, sy'n hanfodol yn y diwydiant Awyrofod, gan roi mantais i chi yn y byd gwaith sydd wedi cael ei phrofi gan ragolygon cyflogaeth ein graddedigion.

Mae Peirianneg Awyrofod yn cael ei achredu gan...

logo engineering council
logo IMechE
Logo Royal Aeronautical Society
logo iED