Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo – Gohirio Myfyrwyr Haf 2021

Yn sgil gohirio eich seremoni raddio, mae'n bleser mawr gennym gadarnhau y cynhelir seremonïau graddio dosbarth 2021 rhwng 19-21 Gorffennaf 2022.

Mae'r amserlen raddio isod:

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Cynulliad 1 - 9.30am

CYFADRAN MEDDYGAETH, IECHYD A GWYDDOR BYWYD (I)

  • Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Ysgol Seicoleg

Cynulliad 2 – 1.30pm

CYFADRAN MEDDYGAETH, IECHYD A GWYDDOR BYWYD (II)

  • Ysgol Feddygaeth (hefyd gan gynnwys Meddygaeth Mynediad i Raddedigion Ebrill 2020)
  • Rhaglenni Iechyd Cyhoeddus

Cynulliad 3 – 5.00pm                     

CYFADRAN Y DYNIAETHAU A'R GWYDDORAU CYMDEITHASOL (I)

  • Yr Ysgol Reolaeth

Porwch yr amserlen yma: Rhestr pwnc-benodol - 19.07.22

Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2022 Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Gwybodaeth am archebu ar-lein a lleoliadau

Cynhelir pob Cynulliad yn y Arena Abertawe, Oystermouth Road, Bae Copr Bay, Abertawe, SA1 3BX.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd drwy e-bostio: graduation@abertawe.ac.uk.

Caiff y cyfeiriad e-bost a'r cyfrif mewnrwyd a oedd gennych pan oeddech yn fyfyriwr eu hactifadu eto er mwyn i chi allu cadw lle; caiff dyddiad ac amser eich seremoni benodol eu cynnwys yn awtomatig yn eich cyfrif mewnrwyd.  

Bydd pob myfyriwr yn derbyn 2 docyn i westeion yn rhad ac am ddim ac ni fyddwn yn derbyn ceisiadau am docynnau ychwanegol tra bydd y system cadw lle ar agor. Os gallwn weld bod seddau heb eu neilltuo yn eich seremoni ar ôl i'r system cadw lle ar-lein gau, a gallwn gynnig tocynnau ychwanegol, byddwn yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr perthnasol drwy e-bost i roi gwybod iddynt fod tocynnau ychwanegol ar gael.  Caiff y rhain eu dosbarthu ar sail 'y cyntaf i'r felin'.  Ni fydd ystafell ar gael i wylio ffrwd fyw yn yr Arena, ond bydd yr holl seremonïau'n cael eu darlledu'n fyw ar eich diwrnod graddio drwy'r brif hafan raddio.